Project Image

BIM - model polikliniky

Zobrazit
Project Image

BIM - model mostu v podrobnosti DSPS

Zobrazit
Project Image

BIM - model silnice v podrobnosti DSPS

Zobrazit
Project Image

BIM - model objektu školy

Zobrazit
Project Image

Mračno bodů - digitalní obrazová korelace

Zobrazit
Project Image

Mobilní mapování - 2D/3D vektorové podklady pro projekt

Zobrazit
Project Image

Laserové mračno bodů - areál rozvodny

Zobrazit
Project Image

Podrobný 3D CAD model transformovny

Zobrazit
Project Image

BIM - model hvězdárny

Zobrazit
Project Image

3D CAD zaměření a vyhodnocení portálu

Zobrazit
Project Image

Podrobný 3D CAD model potrubních systému rafinerie

Zobrazit
Project Image

3D zaměření vozovky silnice

Zobrazit
Project Image

Hřbitov - ortofoto vysokého rozlíšení

Zobrazit
Project Image

Mobilní mapování - 3D dokumentace železnice

Zobrazit
Project Image

BIM - model budovy trafostanice

Zobrazit
Project Image

Pasport zeleně na dálnicích

Zobrazit
Project Image

Mobilní mapování - mračno bodů vs. panoramatická snímka

Zobrazit
Project Image

3D analýza vnitřního pláště pece

Zobrazit
Project Image

Elaborát majetkové hranice

Zobrazit
Project Image

Železnice - panoramatický snímek/3D kresba

Zobrazit
Project Image

DSPS, projektová dokumentace - půdorys budovy

Zobrazit
Project Image

Zaměření inženýrských sítí různých správců

Zobrazit
Project Image

GIS - Územně analytické podklady

Zobrazit
Project Image

Ortofoto vysokého rozlišení

Zobrazit
Project Image

3D model pomocí multi-view rekonstrukce s reálnou texturou

Zobrazit
Project Image

Sněmovna - Laserové mračno bodů

Zobrazit
Project Image

3D model přepadu přehrady

Zobrazit
Project Image

Podrobný 3D CAD model vodárenského objektu

Zobrazit
Project Image

Zaměření podkladů pro projekt

Zobrazit
Project Image

Přesný digitální model terénu

Zobrazit
Project Image

3D CAD model mostu s reálnou texturou

Zobrazit
Project Image

Podrobný 3D CAD model - detail modelu

Zobrazit
Project Image

DSPS, projektová dokumentace - řez transeptem katedrály

Zobrazit
Project Image

2D/3D vrstevnicové plány

Zobrazit
Project Image

Panoramatický snímek / laserové body - měření vzdáleností

Zobrazit
Project Image

DSPS, projektová dokumentace - půdorys katedrály v úrovni spodních oken

Zobrazit
Project Image

Podrobný 3D CAD model vodárenského objektu

Zobrazit
Project Image

Podrobný 3D CAD model vybrané části závodu

Zobrazit
Project Image

Podklady pro projekt - Digitální model terénu/3D kresba

Zobrazit
Project Image

Pasportizace ploch odpočívek

Zobrazit
Project Image

Podklady pro projekt - Desktop prezentace dat

Zobrazit
Project Image

Hypsometrické vyjádření odchylek vnitřního pláště pece

Zobrazit
Project Image

3D model pomocí multi-view rekonstrukce s reálnou texturou

Zobrazit
Project Image

Rozvinutý pohled na fasádu kostela

Zobrazit
Project Image

GIS - Pasport komunikací a veřejného osvětlení

Zobrazit
Project Image

Vyhodnocení podélných profilů vedení

Zobrazit
Project Image

3D zaměření kolektoru

Zobrazit
Project Image

BIM - model bytových jednotek

Zobrazit
Project Image

Pasportizace bytového domu - řez objektem

Zobrazit
Project Image

IFC model objektu školy

Zobrazit
Project Image

Zaměření geometrických parametrů jeřábových drah

Zobrazit
Project Image

BIM model trafostanice

Zobrazit
Footer Logo Obrázky a text na web stránce podléhají licenci Creative Commons