Mobilní mapování patři k nejprogresivnějším a nejmodernějším metodám sběru geoinformačních dat. Jedná se o technologii k pořizování prostorových informací pomocí pohyblivého nosiče, řady senzorů a softwaru, který je schopen vyhodnocovat data z naměřených veličin. Využitím výhod několika různých měřících a navigačních technologií současně dosahuje systém velké přesnosti i při snímání v zastavěných oblastech, v místech pokrytých vegetací a v tunelech. Výstupem sběru dat jsou panoramatické, statické snímky nebo laserové mračno bodů.

Výsledkem naší práce jsou:

 • Georeferencované panoramatické / statické snímky
 • Georeferencované laserové mračno (i pro práce vyšší přesnosti)
 • Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu
 • BIM podklady
 • 3D CAD modely (DGN, DWG, 3D formáty)
 • Stavební monitoring
 • Podklady pro projekt a územní plánování
 • Podklady pro sledování bezpečnosti silničního provozu
 • Indikace povrchových nerovností vozovek
 • Pasportizace sítě pozemních komunikací
 • Správa nemovitostí
 • Analýza, prezentace a 3D vizualizace dat
 • Aplikace pro zákazníka na kompletní správu laserových bodů, panoramatických snímků a 3D kresby