Laserové skenování patří k nejmodernějším metodám sběru geo dat. Umožňuje bezkontaktní prostorové zaměřovaní, 3D modelovaní, vizualizaci objektů a libovolného terénu s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. 3D model nasnímaného objektu je pomocí softwaru zobrazen ve tvaru tzv. mračna bodů a lze jej převést do CAD ve 2D/3D nebo do 3D PDF.
Mračno bodů reprezentuje stav objektu v daném čase. Ke každému bodu lze přiřadit informaci o barvě a intenzitě materiálu.
Pro potřeby prostorové dokumentace používáme skener FARO FOCUS X-130 s vnitřní přesností ±2mm, dosahem 130m a rychlostí skenování až 976,000 bodů/sek.

Výsledkem naší práce jsou:

 • Georeferencované laserové mračno bodů (v barvě nebo intenzitě odrazu)
 • Podrobné 3D CAD modely (DGN, DWG, standardní 3D formáty)
 • Texturované 3D modely (standardní 3D formáty)
 • Podrobné 3D síťové modely (standardní 3D formáty)
 • Kótované půdorysy, pohledy, příčné a podélné řezy (DGN, DWG) - podle ČSN a platné legislativy
 • Sběr dat a vyhotovení podkladů pro účely CRAB / BIM
 • Tvorba mračna v pravidelném intervalu, kubatury
 • Indikace povrchových nerovností vozovek
 • Analýza odchylek a monitoring (hypsometrie)
 • Panoramatické fotografie
 • 3D PDF dokumentace
 • Prezentace a vizualizace dat
 • Aplikace pro zákazníka na kompletní správu laserových bodů
Kontaktujte nás, rádi Vám zašleme naše portfolio