Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti katastru nemovitostí. Jedná se především o tvorbu geometrických plánů (GP), vytyčování průběhu vlastnických hranic a zpracování návrhu smlouvy o zřízení věcného práva k nemovitosti včetně vyhotovení návrhu na vklad.

Výsledkem naší práce jsou:

  • GP pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku
  • GP pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy (která je hlavní stavbou na pozemku) a vodního díla
  • GP pro doplnění souboru geodetických informací pozemek evidovaný dosud zjednodušeným způsobem
  • GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranic pozemků
  • GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  • Vytyčování hranic pozemků