Zajistíme pro vás komplexní geodetické práce. Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti geodézie, katastru nemovitostí a GIS: od zaměření podkladu pro projekt a skutečného provedení staveb přes inženýrskou geodézii, tvorbu geometrických plánů až po zpracování dat pro geografické informační systémy. Výkon funkce oprávněného zeměměřického inženýra dle §13, odst. 1, písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění.

Výsledkem naší práce jsou:

  • Zaměření podkladů pro projekt
  • Vytyčování staveb, pozemků
  • Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně staveb správců inženýrských sítí
  • Mapování polohopisné a výškopisné situace
  • Zaměření jeřábové dráhy
  • Technické mapy měst a obcí