Jedná se o způsob a technologii, která získává data a informace z digitální fotografie. Principem je snímání a měření, které se děje bez přímého kontaktu s předmětem, což je jedna z její hlavních předností. Dalším důvodem používání fotogrammetrie je fakt, že snímkování zaznamenává stav předmětů a jevů v konkrétním čase. A vzhledem k tomu, že sběr dat je možné opakovat, mohou jeho výstupy sloužit ke zkoumání a vyhodnocování dynamiky krajiny, procesů a jevů.

Výsledkem naší práce jsou:

  • Georeferencované Truefoto / ortofoto vysokého rozlišení
  • Obarvené laserové mračno bodů
  • 3D modely pomocí multi-view rekonstrukce, texturované 3D modely
  • Vyhodnocení leteckých snímků
  • Digitální model povrchu a terénu
  • Výpočet kubatur
  • 3D světy a vizualizace prostorových dat