BIM je moderní proces tvorby 3D modelu budovy, který kromě grafických dat může obsahovat různé popisné informace k prvkům daného objektu. Jedná se o digitální dvojče budovy.
Je ideálním zdrojem všech informací potřebných pro projekci, evidenci budov nebo jako zdroj dat pro facility management.
Objekty zaměřujeme pomocí technologie laserového skenování a vyhodnocujeme v prostředí programu Autodesk Revit.

Výsledkem naší práce jsou:

 • BIM model / 3D REVIT model stávajících objektů
 • Podrobnost modelu LOD 200–300 (dle domluvy / po konzultaci)
 • Detailnost popisných informací LOI (dle domluvy / po konzultaci)
 • Výkazy ploch
 • Výkazy množství
 • Výkazy výmalby
 • Standardní export do výměnného formátu IFC
 • BIM prohlížečka BIM

Benefity:

 • Objekt je prezentován jako celek
 • Ideální podklad pro projekci a renovaci prostor
 • Při klasickém způsobu vyhodnocení vzniká 2D dokumentace a 3D model odděleně - nezávisle na sobě. Při BIM tvorbě objektu jsou 2D výkresy generovány přímo z 3D modelu.
 • 3D model lze měnit změnou ve výkresech
 • Pozice řezů v libovolném místě
 • Automatické tabulkové výkazy
 • Možnost využití 3D modelu v prostředí virtuální reality
 • 3D model jako podklad pro vizualizaci