BIM je moderní proces tvorby 3D modelu, který kromě grafických dat může obsahovat různé popisné informace k prvkům daného objektu. Jedná se o digitální dvojče 3D vektorové kresby stavby / silnice. Reprezentuje nový směr a zajímavý zdroj informací potřebných pro projekci, evidenci nebo jako zdroj dat pro potřeby investora.
Dopravní stavby zaměřujeme pomocí technologie mobilního mapování, v kombinaci s metodou laserového skenování nebo geodetického doměření.

Výsledkem naší práce jsou:

  • BIM model stavby
  • Zdrojové plošné, bodové a línové prvky jsou převedeny do informačního modelu (podrobnost dle domluvy)
  • Detailnost popisných informací LOI (dle domluvy)
  • Standardní export do výměnného formátu IFC
  • BIM prohlížečka

Benefity:

  • Stavba je prezentována jako celek
  • Každý prvek v sobě nese kromě geometrie i popisné informace
  • Podklad pro projekci a potřeby investora
  • Možnost využití 3D modelu v prostředí virtuální reality
  • BIM jako podklad pro vizualizaci