• Zhotovení podkladů pro zpracování projektové dokumentace silnice II/211 včetně BIM modelu stavby
 • 3D zaměření a vytvoření BIM modelu mostu II/305, Štěpánov
 • Pořízení dat pomocí MMS a vyhotovení podkladu pro projekt včetně BIM modelu stávajícího stavu komunikace II/305
 • Zhotovení digitálního modelu terénu a 3D vektorových podkladů pro zpracování projektových dokumentací vybraných silnic II. tř.
 • Pořízení dat pomocí MMS a následná tvorba pasportů zeleně, vodorovného a svislého dopravního značení
 • 3D Dokumentace a vektorové vyhodnocení silnic I., II. a III. třídy – Pardubický kraj
 • Pasport veřejného osvětlení, dopravního značení, komunikací, městského mobiliáře - Břeclav
 • Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací silnic II. a III. třídy - Středočeský kraj / Pardubický kraj
 • Pořízení dat pomocí MMS a následná tvorba pasportů komunikací, zeleně, dopravního značení a aktualizace DTMM - Mikulov
 • Pořízení datové sady pomocí MMS a následné zpřesnění dat na vlícovací body na novém úseku dálnice D3
 • 3D dokumentace železniční tratě pomocí MMS - Plzeň - Český Těšín
 • Pořízení dat pomocí MMS a následná tvorba pasportu komunikací - Miroslav
 • Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací - silnice II/112
 • 3D Dokumentace a zhotovení podkladů v rozsahu projektové dokumentace WIN
 • 3D Dokumentace hráze - Nové Mlýny