• 3D Dokumentace a vektorové vyhodnocení silnic I., II. a III. třídy – Pardubický kraj
  • Pasport veřejného osvětlení, dopravního značení, komunikací, městského mobiliáře - Břeclav
  • Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací silnic II. a III. třídy - Středočeský kraj / Pardubický kraj
  • Pořízení dat pomocí MMS a následná tvorba pasportů komunikací, zeleně, dopravního značení a aktualizace DTMM - Mikulov
  • Pořízení datové sady pomocí MMS a následné zpřesnění dat na vlícovací body na novém úseku dálnice D3
  • 3D dokumentace železniční tratě pomocí MMS - Plzeň - Český Těšín
  • Pořízení dat pomocí MMS a následná tvorba pasportu komunikací - Miroslav
  • Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací - silnice II/112
  • 3D Dokumentace a zhotovení podkladů v rozsahu projektové dokumentace WIN
  • 3D Dokumentace hráze - Nové Mlýny