• Geometrické plány pro fyzické a právnické osoby – vyznačení věcného břemene, rozdělení pozemku, vyznačení budovy
  • Vyhotovení smlouvy o zřízení věcného práva k věcnému břemeni a návrhu na vklad – E.ON Česká republika s.r.o.
  • Geometrické plány pro fyzické osoby pro upřesnění vytyčené hranice pozemků včetně sepsání souhlasného prohlášení vlastníků