• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro společnost Telefónica Czech republic a.s.
  • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro společnost E.ON s.r.o (ČR), T-Mobile a.s.
  • Zaměření jeřábové dráhy - Maxit, Oteco Bučovice
  • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro společnost AČR
  • Zaměření jeřábové dráhy - Gleich Aluminium, Mewotech, Microtechnic, Brumov - Pila SO001