• Vytvoření ortofotomapy hřbitova ve vysokém rozlišení - Šumperk
  • Vytvoření 3D modelu části monumentu metodou multi-view projekce - Brno
  • Vytvoření ortofotomapy ve vysokém rozlišení - Průhonice
  • Vytvoření ortofotomapy a obarveného mračna bodů digitální korelací - D2
  • Pořízení prostorových dat metodou blízké fotogrammetrie - Plzeň