Jedná se o technologii pro přehlednou, plošnou a grafickou interpretaci nerovností vozovek z mračna bodů, sloužící k indikaci nerovnosti povrchu vozovky.
Tato rychlá analýza je základem a východiskem pro identifikaci problémových oblastí a jejich výběr pro další činnost správce komunikace (porovnání s dalšími zdroji, prohlídka v terénu, další měření např. latí nebo geodetické plošné nebo profilové zaměření).

Parametry vyhodnocení:

  • Relativní místní nerovnosti (R = 1m)
  • Relativní detailní nerovnosti (R = 20cm)
  • Sklony vozovky v ploše
Prezentace dat:

  • Webová stránka
  • Desktop aplikace