Jedná se o technologii pro přehlednou, plošnou a grafickou interpretaci nerovností vozovek z mračna bodů, sloužící k indikaci nerovnosti povrchu vozovky.
Tato rychlá analýza je základem a východiskem pro identifikaci problémových oblastí a jejich výběr pro další činnost správce komunikace (porovnání s dalšími zdroji, prohlídka v terénu, další měření např. latí nebo geodetické plošné nebo profilové zaměření).

Parametry vyhodnocení:

  • Stínovaný digitální model povrchu (osvětlení SZ nebo SV)
  • Vrstevnicový plán
  • Dráhy „kapek“
  • Koncentrace odtoku
Prezentace dat:

  • Webová stránka
  • Desktop aplikace